Συμπληρώνεται μισός αιώνας από την εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Η κορυφαία αυτή πράξη αντίστασης αποτελεί διαχρονικό ορόσημο για την ανοικτή προοπτική της ελληνικής κοινωνίας.

Ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας πιστεύω ότι είναι χρέος μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε οι νέοι μας μέσα από την Παιδεία να χτίσουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον προοπτικής, διαφάνειας και ίσων ευκαιριών.

Η μνήμη των θυμάτων, των φοιτητών και των αγωνιστών παραμένει ζωντανή και μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για τη δημοκρατική λειτουργία θεσμών και Κράτους οφείλει να είναι συνεχής και απαιτητικός.

Στεκόμαστε μπροστά τους με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.