Επισκεφτήκαμε με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους Αγαπάμε το Χαλάνδρι τη Λαϊκή αγορά του Κάτω Χαλανδρίου.

Περιηγηθήκαμε στους μπάγκους της Λαϊκής Αγοράς και συνομιλήσαμε με τους δημότες. Συζητήσαμε με τους επαγγελματίες και τους εμπόρους για τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επισημάναμε τη σημασία της υποστήριξης της τοπικής οικονομίας και της προώθησης του τοπικού εμπορίου, καθώς και την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ του δήμου και των επαγγελματιών του χώρου προς όφελος των δημοτών.