Καίρια ερωτηματικά προκαλεί η σπουδή του δημάρχου
Χαλανδρίου, κ. Σίμου Ρούσσου προκειμένου να προχωρήσει
εντός Αυγούστου στην υπογραφή σύμβασης «εδώ και τώρα»
με Κ.Δ.Α.Υ (Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών)
αυξάνοντας το ετήσιο κόστος κατά 360.000 ευρώ, αφού από τα
240.000 «εκτοξεύεται» αίφνης στα 600.000!
Τρία είναι τα σημαντικά θέματα, που προκύπτουν από
εσπευσμένη ενέργεια της δημοτικής αρχής:

1ον Γιατί ο κ. Ρούσσος επιδιώκει «σώνει και καλά» την
υπογραφή της σύμβασης με Κ.Δ.Α.Υ με υπερδιπλάσιο,
μάλιστα, προϋπολογισμό δύο μόλις μήνες πριν τις Δημοτικές
εκλογές του Οκτωβρίου;

2 ον Για ποιο λόγο δεν αφήνει την Κ.Ε.Δ.Ε (Κεντρική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων) να διαπραγματευτεί, με την Ελληνική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, συνολικά για όλους τους δήμους, το
συγκεκριμένο θέμα κι’ επιχειρεί μια δική του αυτόνομη
συμφωνία;

3 ον Που θα μετακινηθεί το επιπλέον κόστος της εν λόγω
σύμβασης κατά 360.000 ευρώ; Προφανώς οι δημότες
Χαλανδρίου θα κληθούν και πάλι να καλύψουν τη διαφορά
μέσω νέων άμεσων ή έμμεσων δημοτικών τελών, τη στιγμή
μάλιστα που έχουν να αντιμετωπίσουν και τον «εφιάλτη» της
καθημερινής ακρίβειας.

Η παράταξη «Αγαπάμε το Χαλάνδρι» από το ξεκίνημα της έχει
ξεκαθαρίσει, ότι δύο από τους βασικούς πυλώνες, που θα στηριχθεί το οικοδόμημα της είναι η διαφάνεια και ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα.

Μετά από 10 σχεδόν διοίκησης από τον κ Ρούσσο, έχει έρθει
επιτέλους η ώρα του εξορθολογισμού των εξόδων και της μη
αποδοχής πρακτικών, που αντί να ωφελούν, ζημιώνουν τον
δημότη…

Στις 8 Οκτωβρίου κάνουμε το πρώτο βήμα να αλλάξουμε
σελίδα, με την Κρίστη Αγαπητού, γιατί “Αγαπάμε το Χαλάνδρι”