Συμμετέχοντας στην χαρά των ανθρώπων του ΚΑΠΗ παραρτήματος Τούφας και ανταλλάσσοντας αναστάσιμες ευχές.