Μπέγκος Κώστας

Υποδιευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Τομεάρχης Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ

Υποδιευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Τομεάρχης Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων. Τέως αναπληρωματικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ίδιου Νοσοκομείου, ενεργό μέλος στην Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. και στην Ε.Ν.Ε. (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος). ΔιατέλεσαΠροϊστάμενος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και διαχείρισης ασθενοφόρων για 12 έτη στον ιδιωτικό τομέα.  Πτυχιούχος Νοσηλευτικής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στην διαχείριση και αντιμετώπιση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. Έχω αναπτύξει επαγγελματικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητες στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας, στην αντιμετώπιση του εργασιακού στρες και στην ανάπτυξη του θεσμού της αναδοχής ως μέσου κοινωνικής προστασίας. Σε ανθρωπιστικό επίπεδο έχω δημιουργήσει δίκτυο εθελοντικής προσφοράς με συναδέλφους μου για την βοήθεια συνανθρώπων μας στην διαχείριση ζητημάτων υγείας. Στόχος η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των δημοτών στην επαφή με όλους τους φορείς της δημόσιας υγείας. Πάντα ένα βήμα μπροστά για τον άνθρωπο