Βαληνδρά Αντιγόνη

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός

Ονομάζομαι Βαληνδρά Αντιγόνη.Είμαι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμολογία "Λίαν Καλώς".Επί 3 χρόνια ήμουν ειδικευόμενη ιατρός στο "Περιφεριακό Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς" και μετά από επιτυχείς εξετάσεις έλαβα τον τίτλο της ειδικότητας του Γενικο/Οικογενειακού Ιατρού.Επί ένα χρόνο ήμουν επιστημονικός συνεργάτης στην ψυχιατρική κλινική του ίδιου νοσοκομείου με αντικείμενο "Κατάθλιψη και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά"Μετά από εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση και στα οικονομικά της Υγείας.Για αρκετό διάστημα εργάστηκα ως ιατρός εργασίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία συστήνοντας για πρώτη φορά στα ΕΛΤΑ εσωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών ατυχημάτων καθώς και της επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ.Εργάζομαι τα τελευταία 15 χρόνια ως Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντρια ΕΣΥ στο τοπικό ιατρείο Χολαργού.Είμαι παντρεμένη και έχω δύο κόρες.