Με υποψήφιους του συνδυασμού μας βρεθήκαμε στη λαϊκή αγορά του Κάτω Χαλανδρίου για να ακούσουμε πολίτες και εμπόρους αλλά και να συζητήσουμε μαζί τους τις προτεραιότητες μας για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη διεκδίκηση παρεμβάσεων που διευκολύνουν την προσβασιμότητα, παντού στην πόλη μας.