Ο σημαντικός τομέας της Καθαριότητας και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν και οι λύσεις, οι οποίες πρέπει να δοθούν, ώστε το Χαλάνδρι να βελτιώσει την εικόνα του ως σύγχρονη πόλη, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης, που είχα ως επικεφαλής της παράταξης «Αγαπάμε το Χαλάνδρι», με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου καθώς και τον Διευθυντή και Προϊσταμένους των εργαζομένων.

Για την παράταξη «Αγαπάμε το Χαλάνδρι» η Καθαριότητα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής, που θα επιχειρήσει την «επόμενη μέρα» στην πόλη μας.

Θα τεθεί ξεκάθαρο πλαίσιο, τόσο για τις πρωτοβουλίες και ευθύνες του Δήμου (π.χ. ενίσχυση του στόλου απορριμματοφόρων, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, αξιοποίηση της τεχνολογίας) όσο και των δημοτών (π.χ. πληρέστερη ενημέρωση), ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος και το Χαλάνδρι να γίνει πιο όμορφο και πιο υγιές.

Ευχαρίστησα, τέλος τους εργαζόμενους για τη μέχρι σήμερα προσφορά τους (π.χ. για την υπερπροσπάθεια, που κατέβαλλαν σε πρόσφατες κακοκαιρίες) και τους τόνισα, ότι θα είμαι στο πλευρό τους, για ο,τιδήποτε χρειαστούν.