Στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 18/12 κατατέθηκαν και συζητήθηκαν εκ μέρους της δημοτικής αρχής το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός για το έτος 2024. Συνολικά, καταψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2024.

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-οι θέσεις μας

Το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα (10ο στη σειρά για τη συγκεκριμένη διοίκηση) δεν κομίζει κάτι διαφορετικό από αυτά τα στοιχεία, θετικά και αρνητικά, που έχουν αναδειχθεί κατά το παρελθόν

Τα κεντρικά σημεία κριτικής μας:

 • Σε συνέχεια της αύξησης των δημοτικών τελών και φόρων για το 2024, η διοίκηση του  Δήμου προσήλθε στην παρουσίαση του Τεχνικού Προγράμματος μειώνοντας τις δαπάνες για τα τεχνικά έργα κατά περίπου 20%, σε σχέση με το 2023 (36 εκατομμύρια έναντι 43, αντίστοιχα). Μάλιστα, την ίδια στιγμή αυξάνει επίσης κατά 20% τη συμμετοχή των Ίδιων Πόρων στα έργα (από 30% σε 37%).
 • Παράλληλα, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι για το 2024, από την Περιφέρεια Αττικής προβλέπεται αναλογία χρηματοδότησης μόνο κατά 7% (2.500.000 €.) επί του συνολικού προγράμματος, μία απολύτως πενιχρή καταγραφή για εισροή κοινοτικών κονδυλίων προς αξιοποίηση. Τη στιγμή που ήδη ο δήμος μας θα έπρεπε να είχε συντάξει και να έχει ήδη υποβάλλει το στρατηγικό πρόγραμμα “Χαλάνδρι 2030”, ώστε να διεκδικήσουμε πολλαπλή χρηματοδότηση μέσω της ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.
 • H διοίκηση του Δήμου έχει συντάξει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει εγγραφές έργων με υποτυπώδη ποσά στις πιστώσεις (σε 18 έργα απλά παραμένει ένα ποσό 1.000 €. ώστε να θεωρούνται “ενεργά”), στοιχείο που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τις πιθανότητες υλοποίησης αλλά και του προβλεπόμενου χρόνου πραγματοποίησής τους.
 • H παραπομπή στο αβέβαιο μέλλον έργων μεγάλης βαρύτητας, όπως ενδεικτικά το Κτίριο Νόμπελ, του οποίου η ανακατασκευή και ολοκλήρωση, συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 €. μεταφέρεται αέναα από τεχνικό πρόγραμμα σε τεχνικό πρόγραμμα
 • Tα πολλά νέα έργα, ειδικά στις Μελέτες, με μεγάλο αριθμό απευθείας αναθέσεων (37 έργα συνολικά, ύψους 2.000.000  €.) που αναδεικνύει, αφενός το πρόβλημα ουσιαστικού προγραμματισμού και την αδυναμία γενικότερου σχεδιασμού εκ μέρους της διοίκησης και αφετέρου τη στρατηγική της να αναθέτει σε ιδιώτες μελέτες, τις οποίες μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως καταρτισμένα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας που στερούνται όμως των υποστηρικτικών εργαλείων ώστε να τις υλοποιήσουν.

Η δική μας οπτική δίνει έμφαση σε επιπλέον προτεραιότητες όπως η κατασκευή και λειτουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών και όχι ενοικιαζόμενων, δεδομένου ότι υπάρχουν χώροι που μπορούν να κατασκευαστούν δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Είναι ανάγκη να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες ώστε να νιώθουν την ασφάλεια ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις στους χώρους που εμπιστεύονται τα παιδιά τους.

Επιπλέον θα είχαμε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε να υλοποιηθούν έργα που σχετίζονται:

 • με τον ευρύτερο στόχο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Δήμων που τίθεται ως στρατηγικός στόχος εκ μέρους της Ε.Ε. και της ειδικότερης ανάπτυξης σύγχρονων δικτυακών υποδομών των πόλεων (σταθερών, ασύρματων και δορυφορικών).
 • με το έργο της συνολικής διαχείρισης της στάθμευσης, ειδικά πέριξ του εμπορικού κέντρου της πόλης.
 • με τα έργα που συνδέονται με την προστασία της δημοτικής περιουσίας αλλά και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – οι θέσεις μας

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αποτελεί  μία “φωτοτυπία” του 2023, σε φιλοσοφία αλλά και σε απόλυτα ποσά ανά κατηγορία εσόδων και δαπανών.

Τα κεντρικά σημεία κριτικής μας αλλά και οι θέσεις μας επί σημαντικών προτεραιοτήτων:

 • O πολύ μεγάλος αριθμός των προγραμματιζόμενων απευθείας αναθέσεων που φέτος φτάνουν σχεδόν τις 70, από 60 που ήταν πέρυσι και 45 που αφορούσαν το 2022. Η διαδικασία διαχείρισης των απευθείας αναθέσεων εκ μέρους της δημοτικής αρχής υποδηλώνει μη έγκαιρο προγραμματισμό και μη ορθολογική κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν. Άρα οι δαπάνες προϋπολογίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο της απευθείας ανάθεσης.
 • Ένα σημαντικό μέρος αυτών των αναγκών μπορεί να καλυφθεί μέσω της πραγματικής ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του δήμου, αφού τα 2 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται να διατεθούν προς αυτόν το σκοπό (από το Ταμείο Ανάκαμψης & Σταθερότητας) υπερκαλύπτουν τις ανάγκες, αρκεί να υπάρξει τεχνογνωσία ορθής διαχείρισης και κατανομής των οικονομικών πόρων. Παράλληλα, απαιτείται η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου που θα κληθεί να υλοποιήσει τις αλλαγές. Είναι αλλαγές που εντάσσονται σε ένα ευρύ εθνικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και ο δήμος μας έχει αισθητή χρονική υστέρηση ένταξης σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η διαφορά φιλοσοφίας μας, γιατί εμείς σταθερά έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε απόλυτη προτεραιότητα ως επιλογή και όχι ως επιλογή που προήλθε από έκτακτη πηγή χρηματοδότησης.
 • Η διαφορετική πολιτική προσέγγισή μας για τη δημόσια διαβούλευση: μέσα στις δαπάνες του 2024  η διοίκηση συμπεριλαμβάνει (μέσω απευθείας ανάθεσης) μια υπηρεσία για “την προώθηση της συμμετοχής και δημόσιας διαβούλευσης”. Εισάγεται με λάθος τρόπο γιατί χρειάζεται ένα ευρύτερο συστηματικό πλαίσιο υλοποίησης, με υιοθέτηση σύγχρονων  εργαλείων διαβούλευσης για τη διευκόλυνση της συνομιλίας με τους πολίτες, σχετικά με όλα τα θέματα που τους αφορούν. Εμείς πιστεύουμε ότι η δημοτική αρχή της πόλης πρέπει να ρωτά τακτικά τους πολίτες τι σκέφτονται και να δημιουργεί έναν πόλο ανατροφοδότησης μετά την εισαγωγή οποιασδήποτε νέας πολιτικής. Η αδιαφορία για την πολιτική είναι σε υψηλό επίπεδο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και οι πρόσφατες δημοτικές εκλογές ανέδειξαν την υψηλή αποχή ως κεντρικό σημείο αναφοράς.
 • Απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά για παρεμβάσεις ώστε να τονωθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και αγορά. Απαιτείται έμφαση στις καινοτόμες δραστηριότητες, ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και των μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων της πόλης.
 • Η νέα οικογένεια και οι εργαζόμενοι γονείς: είναι απαραίτητη η δημιουργία και λειτουργία ενός (τουλάχιστον) Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και αντίστοιχα ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ-μεΑ), μέσω του ΕΣΠΑ. Έτσι στηρίζουμε στην πράξη τους νέους γονείς του Χαλανδρίου και τους κάνουμε κοινωνούς στη διαδικασία κοινωνικής φροντίδας.

Ανακεφαλαιώνοντας, παρά το ότι η 5ετής θητεία της δημοτικής αρχής μόλις ξεκινάει, δεν κομίζεται κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Ως παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης θα τοποθετούμαστε όπου απαιτείται κριτικά και με επιχειρήματα, ενώ θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε κατά περίπτωση, έργα και δράσεις που έχουν υπερπαραταξιακό χαρακτήρα και στηρίζουν στην πράξη τον πολίτη του Χαλανδρίου.

 

Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης “Αγαπάμε το Χαλάνδρι”,

Κρίστη Αγαπητού,

Επικεφαλής & Δημοτική Σύμβουλος